Come and Hug Me 2018
Come and Hug Me 2018
Korean
35
7.9/10
کره جنوبی

1 نامزدی جایزه

این سریال نشان دهنده عشق میان یک زن و مرد است که از سن نوجوانی زندگی آنها به دلیل یک قتل درهم آمیخته میشود. علی‌ رغم سرنوشت وحشتناک، آنها تلاش میکنند که زندگی شادی داشته باشند و زخم های خود را بهبود ببخشند.

0
تمام شده